Connect with us

Fără categorie

ANUNȚ

ANUNT

 

Clubul Sportiv Municipal Pascani, strada Stadionului nr.1, judetul Iasi, organizeaza in data 22 iulie 2022 concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei de muncitor calificat, grad III, categoria personal contractual.

Inscrierile pentru concurs se fac incepand din data de 04.07.2022 pana la data de 15.07.2022 data limita pana la care se vor depune dosarele, in intervalul orar 09,00 – 15,00 la sediul clubului.  Relatii suplimentare la telefon 0748211276 sau la sediul clubului.

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar, care va contine urmatoarele documente conform  Regulamentului – Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant:

 1. cererea de inscriere in concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau pasaport;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si specializarilor, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului;
 4. carnetul de munca sau adeverinte care sa ateste vechimea in munca si in specializare in copie;
 5. cazier judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate. Aceasta adeverinta contine in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii;
 7. fisa de aptitudini eliberata de catre medicul de Medicina Muncii;
 8. curriculum vitae (format Europass).

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii, copiile adeverintelor care atesta vechimea si copia carnetului de munca vor fi insotite si de  originale in vederea verificarii conformitatii documentelor. 

 

CONDITII GENERALE

 1. cetatenia romana sau cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene si cu domiciliul in Romania;
 2. cunoscator de limba romana scris si vorbit;
 3. varsta minima prevazuta de legile din Romania;
 4. capacitate deplina de exercitiu;
 5. stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza atestata de catre adeverinta medicala;
 6. indeplineste conditiile de studii si dupa caz de vechime pentru postul scos la concurs;
 7. nu este condamnat definitiv si nu se afla intr-un proces de cercetare pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatilor;
 8. nu este condamnat pentru fals ori pentru fapte de coruptie sau pentru infractiuni savarsite cu intentie care l-ar putea face incompatibil cu exercitarea functiei cu exceptia situatiei in care a survenit reabilitarea.

 

CONDITII SPECIFICE

 1. studii medii;
 2. vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului – 5 ani

 

Concursul se va organiza la sediul institutiei dupa urmatorul program:

– selectia dosarelor de inscriere 18.07.2022 ora 09,00;

– afisarea rezultatelor selectiei dosarelor 18.07.2022 ora 14,00;

– proba scrisa 22.07.2022 ora 10,00;

– afisarea rezultatelor la proba scrisa 22.07.2022 ora 16,00;

– proba practica 24.07.2022 ora 11,00;

– afisarea rezultatelor la proba practica 24.07.2022 ora 15,00.

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

Rezultatul final se afiseaza in data de 25.07.2022, iar contestatiile se pot depune in maxim 24 ore de la afisare.

Notarea probelor si comunicarea rezultatelor se vor face conform Regulamentului-Cadru sectiunea 3, privind stabilirea principiilor generale de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante (HG 286/2011).

Punctajul final se calculeaza conform art.30 din Regulamentul – Cadru, respectiv media aritimetica dintre punctajele obtinute la proba scrisa, proba practica si interviu (este obligatoriu obtinerea a minimum de punctaj -50 puncte la o proba). Pentru egalitate la punctaje are prioritate candidatul care a obtinut punctajul mai mare la proba scrisa.

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 319/2006 privind protectia muncii actualizata;
 • Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor actualizata;
 • Legea nr. 40/2010 privind modificarea legii 333/2003;
 • Legea nr. 301/2012 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 333/2003 privind paza;
 • Legea 23/2003 actualizata – Codul muncii – raspunderea disciplinara.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

More in Fără categorie

 • ANUNȚ

  Clubul Sportiv Municipal Pascani, strada Stadionului nr.1, judetul Iasi, organizeaza in data de 22...

 • LIBER LA FOTBAL

  Având în vedere că starea de alertă s-a încheiat pe data de  9 martie,...

 • C.L. PAȘCANI PROPUNE

  . PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local...

 •   Consiulul de Administrație împreună cu conducerea Clubului Sportiv Municipal mulțumește sponsorilor dar și...