Connect with us

PLAN DE SELECȚIE

PLAN DE SELECȚIE

pentru recrutarea candidatilor pentru functia de Manager al Clubului Sportiv Municipal Pascani

 

Prezentul Plan de selecție este întocmit cu scopul recrutării și selecției Managerului  Clubului Sportiv Municipal Pascani.

 

Termene și proceduri de selecție :

Data începerii procedurii de selecție este 2.11.2021, prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Clubului nr. 22/2.11.2021.

Procesul de recrutare și selecție

Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, termene limită, documente necesare și părțile implicate:

 

Nr. crt. Etapă Termen Responsabil Documentul rezultat
1 Declanșarea procedurii de selectie si aprobarea Profilului Candidatului 2.11.2021 Consiliul de Administratie Hotarare / Decizie CA

 

2 Elaborarea Planului de selecție componeta integrala Pina la data finalizarii Procedurii de selectie Expertul independent Plan de selecție Componenta integrala

Matrice Profilul candidatului, documente si materiale folosite pe parcursul procesului de recrutare

3 Publicarea anunţului de selecţie  

04.11.2021

 

 

Expertul independent

Anunț de selecție
4  

Depunerea candidaturilor ( inclusiv Plan de management )

06.12.2021  

Candidați

 

Dosar de candidatură

5 Evaluarea candidaturilor în raport cu criteriile 07.12.2021

 

 

 

Expertul independent

 

Lista lungă a candidaturilor eligibile

6 Solicitarea de clarificări privitoare la candidatură in masura in care este cazul ( inclusiv interviu de selectie in vederea stabilirii listei scurte ) 07.12.2021

 

Expertul independent Formular solicitări
7 Transmiterea răspunsului către candidați 08.12.2021

 

Expertul indepenent Formular răspuns
8 Informarea în scris(email) a candidaţilor respinși din lista lungă 08.12.2021

 

Expertul independent

 

Adresă informare
9 Verificarea informaţiilor din dosarele ramase în lista lunga și stabilirea punctajului 08.12.2021

 

Expertul independent

 

Formular pentru solicitare clarificări

Plan de interviu

Grilă de evaluare

10 Întocmirea listei scurte și comunicarea selecției candidaților din lista scurtă 08.12.2021

 

Expertul independent

 

Lista scurtă
11 Raport de activitate și comunicarea acestuia 08.12.2021

 

Expertul independent

 

Raport de activitate
12 Selecție finală pe bază de interviu cu candidatii care au dosarul complet si au depus declaratia de intentie 09-10.12.2021 Expertul independent

 

Plan de interviu
13 Întocmirea Raportului pentru numirile finale 11.12.2021 Expertul independent

 

Raport de activitate
14 Transmiterea Raportului către Consiliul de Administrație pentru a fi aprobat prin hotărâre 12.12.2021 Expertul independent

 

 

 

Lista documentelor minimale ce trebuie depuse de fiecare candidat în cuprinsul dosarului de candidatură:

 • Curriculum Vitae
 • Copie act identitate
 • Copie documente care atestă educația și pregătirea profesională.
 • Documente / adeverință în original din care rezultă experiența în administrare / management
 • Cazier juridiciar si cazier fiscal
 • Adeverință medicală din care rezultă calitatea de apt de munca
 • Copie carnet de muncă și extras revisal sau adeverință după caz.
 • Declarație de intenție / Plan de management

 

 

Elemente de confidentialitate

Toate dosarele de candidatura ale aplicantilor vor fi tratate in deplina confidentialitate atât de catre prestator-expertul independent cit si de catre beneficiar-autoritatea publica tutelara. De asemenea, confidentialitatea datelor se refera si la a nu folosi in interes propriu aceste informatii.

Informatiile privind identitatea candidatilor vor fi tratate cu cel mai inalt grad de confidentialitate iar accesul la aceste informatii se limiteaza numai la acele persoane care sunt implicate in procesul decizional.

Lista elementelor confidentiale:

 • Identitatea, datele personale si dosarele de candidatura ale aplicantilor;
 • Informaţii referitoare la viaţa privată, profesională sau publică a aplicanților.

Lista elementelor ce pot fi facute publice:

 • Profilul candidatului ideal
 • Criterii de selectie si de evaluare
 • Grile de punctaj
 • Plan de interviu
 • Modele de declaratii
 • Scrisoarea de asteptari
 • Plan de selectie